Naša ponuka

Veselá angličtina pre deti


Banner_deti.jpg


Angličtina pre deti Young Learners je určená všetkým deťom a tínedžerom vo veku od 5 do 13 rokov.


Naučiť sa dobre cudzí jazyk trvá veľa rokov a je k tomu treba veľa motivácie. V jazykovej škole International House Bratislava veríme, že skúsenosti, ktoré našim deťom doprajeme nadobudnúť, ovplyvnia ich vzťah k jazyku po zvyšok života. Ak to budú príjemné a motivujúce skúsenosti, budú sa deti učiť s nadšením a získajú tak náskok.

Denný letný tábor Bratislava9.jpg

Anglický jazyk pre deti (12.9.2016 - 10.2.2017)

Výučba prebieha na Námestí SNP 14 (Staré Mesto), Bratislava


5-7r.           (60 min.) pondelok + streda /
Mon+Wed
13:55 - 14:55 Kid´s Box 1 42 h. 210 € SRIH1A

utorok + štvrtok /
Tue+Thu
13:55 - 14:55 Kid´s Box 1 39 h. 195 € SRIH1B7-8r. (60min.) pondelok + streda /
Mon+Wed
13:55 - 14:55 Kid´s Box 2 42 h. 210 € SRIH2

pondelok + streda /
Mon+Wed
15:00 - 16:00 Kid´s Box 2 42 h. 210 € SRIH2A

utorok + štvrtok /
Tue+Thu
13:55 - 14:55 Kid´s Box 2 39 h. 195 € SRIH2B8-10r. (60min.) pondelok + streda /
Mon+Wed
15:00 - 16:00 Kid´s Box  3 42 h. 210 € SRIH3A

utorok + štvrtok /
Tue+Thu
15:00 - 16:00 Kid´s Box  3 39 h. 195 € SRIH3B9-11r. (60min) pondelok + streda /
Mon+Wed
15:00 - 16:00 Kid´s Box  4 42 h. 210 € SRIH4A

utorok + štvrtok /
Tue+Thu
15:00 - 16:00 Kid´s Box  4 39 h. 195 € SRIH4B10-12r.      (60 min) pondelok + streda /
Mon+Wed
15:00 - 16:00 Kid´s Box  5 42 h. 210 € SRIH5A

utorok + štvrtok /
Tue+Thu
15:00 - 16:00 Kid´s Box  5 39 h. 195 € SRIH5B11-13r. (60min.) utorok + štvrtok /
Tue+Thu
15:00 - 16:00 Beyond A2  39 h. 195 € SRIHA21A

pondelok + streda /
Mon+Wed
15:00 - 16:00 Beyond A2  42 h. 210 € SRIHA21B


 
Kurzy tínedžeri.jpg

Celá ponuka kurzov.jpg
Vstupné testovanie - anglický jazyk pre deti a mládež:
 • angličtina pre deti od 5 do 7 rokov (pokiaľ nevedia ešte písať a čítať) prebieha formou rozhovoru
 • angličtina pre deti a mládež od 8 do 12 rokov prebieha formou krátkeho písomného zaraďovacieho testu a rozhovoru v angličtine

Je nutné sa dohodnúť na telefónom čísle našej zápisovej kancelárie 02/52962674-75 alebo na emailovej adrese ylcoordinator@ihbratislava.sk. 
English Together 3.JPG
Veselá angličtina pre deti s IH Bratislava

 • veríme v rozmanitosť a osobný kontakt
 • hráme sa, objavujeme jazyk v kontexte hier a aktivít
 • podporujeme rozvoj komunikácie
 • testujeme čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie a pravopis
 • učebnice špecifické podľa veku a znalostí
 • vysvedčenie na konci každého kurzu
 • kvalifikovaný tím rodených hovoriacich i slovenských učiteľov
 • skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE)
 • sme členom medzinárodnej organizácie jazykových škôl International House World Organisation s dlhou tradíciou vyučovania detíKedy a ako dlho trvá angličtina pre deti?

Kurzy anglického jazyka pre deti začínajú vždy v septembri a vo februári, ale noví žiaci sa do kurzu môžu zapísať priebežne počas celého roka.


Cambridgeské skúšky Young Learners English tests sú určené deťom od 7 do 12 rokov a ich cieľom je povzbudiť a motivovať deti k štúdiu angličtiny. Prihláste vaše deti na kurz angličtiny pre deti a zabezpečte im tak skvelú budúcnosť! Naša veselá angličtina pre deti sa im určite bude páčiť.