Naša ponuka

Slovenčina pre cudzincov
Semestrálne kurzy slovenčiny pre cudzincov sa konajú v priestoroch našej školy dvakrát do týždňa. Sú rozdelené na zimný a letný semester, pričom každý semester trvá 5 mesiacov. Na záver semestra študenti absolvujú ústnu a písomnú skúšku. Úspešní absolventi dostanú do rúk certifikát a môžu pokračovať v kurze na vyššej úrovni.


Slovenčina pre cudzincov v lete  (4.7.-30.8.2016)

sipka 2- mala.jpg

Výučba na Námestí SNP 14:


8-týždňové kurzy slovenčiny pre cudzincov(2x90min.za týždeň / week) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A1 4.7.-24.8. pondelok + streda 18:45 - 20:15 (32h.) 160,00 € SIHA1GL


(Mon + Wed)


(vyučuje sa aj 5.7.)A2 4.7.-24.8. pondelok + streda 17:10 - 18:40 (32h.) 160,00 € SIHA2GL


(Mon + Wed)

Intenzívny 2-týždňový kurz slovenčiny pre cudzincov
(každý deň / every day)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A1 4.7.-15.7. Mon, Wed, Fri 9:00 - 12:15 (48h.) 240,00 € SIHA1INT


Tue, Thu 9:00 - 14:30

A2 18.7.-29.7. Mon, Wed, Fri 9:00 - 12:15 (48h.) 240,00 € SIHA2INT


Tue, Thu 9:00 - 14:30

B1 1.8.-12.8. Mon, Wed, Fri 9:00 - 12:15 (48h.) 240,00 € SIHB1INT


Tue, Thu 9:00 - 14:30

Konverzačný kurz slovenčiny pre cudzincov
(2x90min. za týždeň / week) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1/B2 4.7 - 24.8 Mon + Wed 18:45 - 20:15 (32h.) 160,00 € SIHB2K1


Online test zadarmo.jpg
Celá ponuka kurzov sj.jpgSlovenčina pre cudzincov od septembra (12.9.2016 - 10.2.2017)

sipka 2- mala.jpg

Výučba na Námestí SNP 14:


úroveň rozvrh čas kniha počet hod. cena kód kurzu
A1.1 utorok + štvrtok /         
Tue+Thu
17:10 – 18:40 Krížom- Krážom A1 (1.časť) 78 390 € SIHA11G1

pondelok + streda /    
Mon+Wed
18:45 - 20:15 Krížom- Krážom A1 (1.časť) 84 420 € SIHA11G2A1.2 utorok + štvrtok /          
Tue+Thu
18:45 - 20:15 Krížom- Krážom A1 (2.časť) 78 390 € SIHA12G1A2.1 pondelok + streda /    
Mon+Wed
17:10 – 18:40 Krížom- Krážom A2 (1.časť) 84 420 € SIHA21G1A2.2 pondelok + streda /    
Mon+Wed
17:10 – 18:40 Krížom- Krážom A2 (2.časť) 84 420 € SIHA22G1B1.2 pondelok + streda /    
Mon+Wed
18:45 - 20:15 Krížom- Krážom B1 (2.časť) 84 420 € SIHB12G1gabika a lucia.jpg
Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti.Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one):učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby.


Príprava na skúšku ECL:

Naša škola pre vás pripravila aj možnosť absolvovať skúšku ECL. Sme prvá a doteraz jediná škola v Bratislave, ktorá ponúka túto skúšku a prípravný kurz pre záujemcov o túto skúšku. Skúška sa uskutočňuje v priestoroch našej školy dvakrát ročne. Je uznávaná v mnohých krajinách EU.

Slovenčina pre cudzincov – Slovak Basic Flexi

Slovak Basic Flexi je trojdňový intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov (3 x 6 hod.). Študenti si osvoja základnú slovnú zásobu, získajú komunikačnú zručnosť. Po kurze sú schopní tvoriť jednoduché vety, dohovoriť sa v reštaurácii, v obchode a na ulici na základnej úrovni.
Cena: 132 Eur s DPH (18 hodín)
Počet študentov: 4-8
Tento kurz sa môže objednať aj ako individuálny.

Letné intenzívne kurzy slovenčiny pre cudzincov:  sa konajú počas mesiacov júl a august, trvajú 2 týždne každý deň celé doobedie. Otvárame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach, väčšinou začiatkom júla kurz pre začiatočníkov a v nasledujúcich týždňoch pokračujúce úrovne.

Study abroad: intenzívny kurz slovenčiny pre cudzincov podľa požiadaviek klienta.
Zabezpečujeme aj ubytovanie v hostiteľskej rodine resp. apartmáne, stravu a kultúrne vyžitie.
Kurz pozostáva z väčšej časti z individuálnych hodín, avšak klient sa môže zaradiť aj do prebiehajúcich skupinových kurzov.<(label.article.attachment.h2)>