ONLINE TEST - Slovak

Test your language knowledge with the International House Bratislava online placement test. After filling in the form, you can send it directly to us. Taking the test does not bind you to enrolling on a course, but if you wish you can be placed into an appropriate course.

Instructions
 • The test consists of three parts.
 • There is a time limit of 30 minutes for each part.
 • The second and third parts can be entered only if you reach a minimum score.
 • The minimum score for entering part 2 is 40 points.
 • The minimum score for entering part 3 is 70 points (score in part 1 + part 2).
 • When you have completed the test, enter your email address. This will enable us to send you information on what course is most suitable for you.

We wish you good luck with filling in the test and we look forward to meeting you in one of our courses.


Academic team
International House Bratislava


ONLINE PLACEMENT TEST:

We ask you to send us your result (number of points) or print screen with your result  after finishing the test to info@ihbratislava.sk. We will send you your level to your email.

Please answer the following questions:

(1)   Odkiaľ ste? - Som ________.

 

 •   z Anglicka
 •   Anglicko
 •   v Anglicku
 •   angličtina
 

(2)   ________ ________ Karol Horák.

 

 •   Sa volám
 •   Volám sa
 •   Ja volať
 •   Ja
 

(3)   Kristína je ________.

 

 •   študent
 •   študuje
 •   študovať
 •   študentka
 

(4)   ________ je Georg Bush?

 

 •   Kedy
 •   Kto
 •   Ako
 •   Kam
 

(5)   ________ je New York? - New York je v USA.

 

 •   Kto
 •   Aký
 •   Kedy
 •   Kde
 

(6)   (Ja ) ________ nové auto

 

 •   som
 •   mám
 •   má
 •   mať
 

(7)   ________ je Bratislava?

 

 •   Aká
 •   Aký
 •   Ako
 •   Aké
 

(8)   ________ pivo je dobré.

 

 •   Slovensko
 •   Slovak
 •   Slovenské
 •   Slovenčina
 

(9)   Káva je ________ dobrá.

 

 •   veľa
 •   veľmi
 •   veľká
 •   veľma
 

(10)   Máš čas ________ pondelok?

 

 •   v
 •   o
 •   na
 •   pre
 

(11)   Amsterdam je ________ a Bratislava je ________ .

 

 •   veľký- malý
 •   veľká- malá
 •   veľké - male
 •   veľký- malá
 

(12)   Adam a Eva ________ pekný dom.

 

 •   mať
 •   máme
 •   má
 •   majú
 

(13)   ________ kávu s cukrom.

 

 •   Mám rád
 •   Ja rád
 •   Rada
 •   Som rád
 

(14)   Rád ________.

 

 •   študujem
 •   študovam
 •   štúdium
 •   ja študovať
 

(15)   Kto je Katka? - Neviem, ja ________ Katku.

 

 •   neviem
 •   nemám
 •   nepoznám
 •   nie som
 

(16)   Prosím si ________.

 

 •   jedna káva
 •   jednu kávu
 •   jeden káva
 •   jedno kávu
 

(17)   Adam a Eva ________ v Bratislave.

 

 •   som
 •   je
 •   sme
 •   sú
 

(18)   Večer ideme ________ Adamom ________ kina ________ americký film.

 

 •   s-do-pre
 •   pre-na-na
 •   s-do-do
 •   s-do-na
 

(19)   Ideš na obed? - Nie, dnes ________.

 

 •   nejdem
 •   neidem
 •   nejedem
 •   neísť
 

(20)   Prosíte si kávu alebo čaj? To ________.

 

 •   je rovnako
 •   je jedno
 •   nevadí
 •   je rovné
 

(21)   Dnes večer idem ________.

 

 •   k Eve
 •   z Evy
 •   do Evy
 •   na Evu
 

(22)   Ďakujem ________ kávu.

 

 •   na
 •   s
 •   pre
 •   za
 

(23)   Idem ________ Prahy ________ konferenciu.

 

 •   v-do
 •   na-do
 •   do-na
 •   pre-za
 

(24)   Kniha je ________ moju asistentku.

 

 •   na
 •   pre
 •   do
 •   od
 

(25)   Ráno ________ ________pivo. (negat.)

 

 •   nikdy-nepijem
 •   nikto nepijem
 •   nikdy -pijem
 •   pijem -nikdy
 

(26)   Mám rád kávu ________ mliekom.

 

 •   do
 •   s
 •   bez
 •   v
 

(27)   (Ja) ________ každý deň e-mail.

 

 •   píšem
 •   píšam
 •   písam
 •   písať
 

(28)   Tá pizza je veľmi dobrá. - ________.

 

 •   Chutí ma
 •   Páči sa mi
 •   Som rád
 •   Chutí mi
 

(29)   Víno mám rád, ________ pivo nemám rád.

 

 •   alebo
 •   aj
 •   ale
 •   tiež
 

(30)   Prosíte si kávu ________ čaj?

 

 •   ale
 •   že
 •   alebo
 •   lebo
 

(31)   ________ budem mať čas, určite prídem.

 

 •   Keď
 •   Kedy
 •   Lebo
 •   Tak
 

(32)   Každé ráno (ja) ________ kávu a (ja) ________ chlieb s maslom.

 

 •   jesť - piť
 •   jem - pijem
 •   je- pijem
 •   pijem- jem
 

(33)   ________ tvoj pulóver.

 

 •   Páči sa mi
 •   Mám rád
 •   Chutí mi
 •   Som rád
 

(34)   Za kávu ________ jedno euro päťdesiat centov.

 

 •   prosím
 •   pijem
 •   pracujem
 •   platím
 

(35)   Kam ideš ? - Idem ________ Bratislavy.

 

 •   pre
 •   na
 •   v
 •   do
 

(36)   (ja) ________ slovenského prezidenta.

 

 •   Je
 •   Viem
 •   Poznám
 •   som
 

(37)   ________ rok som pracoval v Španielsku.

 

 •   Minulý
 •   Budúci
 •   Minule
 •   Budúce
 

(38)   Peter, to je tvoja Taška? - Áno, to je ________ taška.

 

 •   moje
 •   moja
 •   môj
 •   tvoja
 

(39)   Eva včera ________ špagety.

 

 •   variť
 •   varil
 •   varila
 •   varí
 

(40)   Včera som bol ________ kamaráta.

 

 •   u
 •   do
 •   na
 •   ku
 

(41)   Prepáčte, ale tu ________ fajčiť. Tu je zakázané fajčiť.

 

 •   neviete
 •   nie
 •   nesmiete
 •   nemohli ste
 

(42)   Čo si robil včera? - Včera ________ knihu.

 

 •   som čítal
 •   som čítam
 •   čítal som
 •   som čítať
 

(43)   Kde ________ cez víkend?

 

 •   si boli
 •   ste byť
 •   si bol
 •   vy boli
 

(44)   Budúci týždeň idem do Bruselu na konferenciu ________ tri dni. ________ tri dni sa vrátim do Bratislavy.

 

 •   na-o
 •   pre-na
 •   za-za
 •   cez-cez
 

(45)   Aké bolo počasie včera? - Včera celý deň ________

 

 •   pršalo
 •   prší
 •   pršať
 •   dážď
 

(46)   Celý ________ som v práci.

 

 •   dne
 •   dnes
 •   deň
 •   dňi
 

(47)   Zajtra pôjdeme do ________.

 

 •   Francúzsko
 •   Francúzska
 •   Francúzsky
 •   Francúzsku
 

(48)   Poznáš moju kolegyňu Katku? - Áno poznám ________.

 

 •   ona
 •   jej
 •   ju
 •   ňu
 

(49)   Keď som bol malý, ________ ________ čítať ani písať.

 

 •   nevidel som
 •   nevediel som
 •   nevedel som
 •   neviem
 

(50)   Viem po anglicky. A ty? ________.

 

 •   Aj ja
 •   A ja
 •   Som tiež
 •   Ani ja
 
 

Please answer the following questions:

(51)   Môj syn má 1 rok, ešte ________ chodiť.

 

 •   vie
 •   nevie
 •   nesmie
 •   nemusí
 

(52)   Môžete mi ________ tú zmluvu e-mailom?

 

 •   dostať
 •   pozvať
 •   poslať
 •   posielať
 

(53)   Nikto ________ nehovorí, je to tabuizovaná téma.

 

 •   o tom
 •   o to
 •   s to
 •   pre to
 

(54)   Dajte ________ jednu kávu, prosím.

 

 •   ma
 •   mňa
 •   mi
 •   mnou
 

(55)   A: ako sa má tvoj otec? B: Môj otec je bohužiaľ teraz chorý. A: ________, že tvoj otec je chorý.

 

 •   prepáč
 •   je mi ľúto
 •   nech sa páči
 •   To je jedno
 

(56)   Cez víkend ________ relaxujem.

 

 •   väčšinou
 •   veľký
 •   vôbec
 •   veľma
 

(57)   Čia je táto kniha? - To je ________ kniha.

 

 •   Zuzkina
 •   Zuzka
 •   Zuzku
 •   Zuzkova
 

(58)   Na Slovensko ________ banány, lebo ich tu ________.

 

 •   vyvážame - pestujeme
 •   dovážame- pestujeme
 •   dovážame- nepestujeme
 •   vyvážame - nepestujeme
 

(59)   Kúpil som jablká ________ 1 euro.

 

 •   pre
 •   na
 •   za
 •   do
 

(60)   Nerád stojím ________ ________.

 

 •   v rade
 •   na rade
 •   do radu
 •   k radu
 

(61)   Zajtra ti ________ ten e-mail.

 

 •   pošlem
 •   budem poslať
 •   posielam
 •   posielavam
 

(62)   Máme rôzne vína. Nech sa páči, ________.

 

 •   zobrať
 •   vyberte
 •   vyberte si
 •   vybrať
 

(63)   Bol si niekedy v Amsterdame?- Nie, ________ som ešte nebol.

 

 •   doteraz
 •   nateraz
 •   teraz
 •   niekedy
 

(64)   Počkaj, ________ kabát.

 

 •   oblečiem sa
 •   oblečiem si
 •   obúvam si
 •   nosím
 

(65)   Doma nikdy nenosím papuče, chodím ________.

 

 •   bosý
 •   holý
 •   nahý
 •   oblečený
 

(66)   Som chorý, ________ nemôžem prísť.

 

 •   zatiaľ
 •   že
 •   a preto
 •   kedy
 

(67)   Rozhodol som sa, ________ pôjdem pešo.

 

 •   keď
 •   kým
 •   ak
 •   že
 

(68)   ________ ja budem pracovať , ty môžeš pripraviť večeru.

 

 •   zatiaľ
 •   kedy
 •   kým
 •   počas
 

(69)   Môžeš pripraviť večeru, ________ čo ja budem v práci?

 

 •   keď
 •   zatiaľ
 •   počas
 •   kým
 

(70)   Z Anglicka ________ budúci týždeň.

 

 •   sa budem vrátiť
 •   vraciam
 •   vrátim sa
 •   sa vrátim
 

(71)   ________ som autobus.

 

 •   Zmeškal
 •   Meškal
 •   Mešká
 •   Nemám
 

(72)   Prepáčte , že ________.

 

 •   meškám
 •   zmeškám
 •   idem
 •   som neskoro
 

(73)   Bol som ________.

 

 •   spať
 •   ospalý
 •   spavý
 •   spalý
 

(74)   Môžem ________ ________tvoje pero? Ja som svoje zabudol doma.

 

 •   požičaj
 •   sa požičať
 •   si požičať
 •   požičať
 

(75)   Neviem, ________ budem mať zajtra čas.

 

 •   či
 •   ak
 •   hoci
 •   keď
 

(76)   Budeme vás čakať v mestskom parku ________ lavičke.

 

 •   na
 •   pred
 •   k
 •   v
 

(77)   ________ každý deň si naplánujeme prácu.

 

 •   Pred
 •   pre
 •   Na
 •   V
 

(78)   Čo robila Eva včera večer? -Včera večer bola ________ nami ________ kine.

 

 •   z-f
 •   s-v
 •   so- v
 •   o-o
 

(79)   Čo robia ________ veľkí synovia?

 

 •   tvoje
 •   tvôji
 •   tvoji
 •   tvojich
 

(80)   Vždy veľmi ________ pomáhal svojim kolegom.

 

 •   rád
 •   rada
 •   rady
 •   rado
 

(81)   Čo sa stalo ________?

 

 •   s ťebou
 •   s tebou
 •   z tebou
 •   tebe
 

(82)   Čia ________ ovca sa stratila?

 

 •   čierna
 •   čiernej
 •   čierná
 •   černá
 

(83)   Máš domácu úlohu? - Prepáč , ________ ________ju napísať.

 

 •   zabudnem
 •   zabudnul som
 •   zabudnúť som
 •   zabudol som
 

(84)   Večer bol ________ pohľad na Bratislavu.

 

 •   pekné
 •   pekní
 •   pekný
 •   pekných
 

(85)   Cesta ________ bola príjemná a pohodlná.

 

 •   s vlakom
 •   zvlakom
 •   z vlaku
 •   vlakom
 

(86)   Starý človek má bohaté ________

 

 •   skúsenosť
 •   skúsenosti
 •   skúsenosťi
 •   skúsenosťou
 

(87)   ________ čakali pred školou.

 

 •   Mladý chlapci
 •   Mladí chlapci
 •   Mladý chlapec
 •   Mladí chlapcovia
 

(88)   ________ týždňoch sa vrátili na Slovensko.

 

 •   Po šiestych
 •   Po šiestích
 •   V šiestych
 •   Po šiestich
 

(89)   Na konci ulice ________ nová budova.

 

 •   stojá
 •   stojí
 •   bude stojiť
 •   stáť
 

(90)   Na učiteľove otázky žiaci ________ v lavici.

 

 •   odpovedali
 •   bude odpovedať
 •   odpoviem
 •   odpovedali sme
 

(91)   ________ poriadok v izbe a ________ domáce úlohy!

 

 •   Urobil si - napísal si
 •   Urobí si - napíše si
 •   Urob si - napíš si
 •   Urobila som si - napísala som
 

(92)   ________ peniaze, kúpil by som si auto.

 

 •   Keby ja mal
 •   Keby mal som
 •   Keby som mať
 •   Keby som mal
 

(93)   Mohli ________ dať zajtra večer.

 

 •   by ste mi to
 •   to mi by ste
 •   ste by to mi
 •   by mi vy
 

(94)   Chcel by som, ________

 

 •   aby si prišiel ku mne
 •   aby ty prídeš ku mne
 •   že si prišiel ku mne
 •   aby si ty by prišiel ku mne
 

(95)   Peter sa pýtal, ________ môžeme zaplatiť.

 

 •   že
 •   ak
 •   či
 •   aby
 

(96)   Včera večer ________ šesť lektorov do Anglicka.

 

 •   ide
 •   idú
 •   išli
 •   išlo
 

(97)   Veľa moderných mladých žien ________ mať deti v neskoršom veku.

 

 •   chceli
 •   chcela
 •   chce
 •   chcú
 

(98)   Peter sa oprel ________ stenu.

 

 •   o
 •   oproti
 •   na
 •   k
 

(99)   Bývam v Bratislave už tri roky, ale ešte som si ________.

 

 •   nezvykol
 •   zvykol
 •   nezvyknúť
 •   nezvyknem
 

(100)   Táto kniha je ________ 50 korún drahšia ako tá druhá.

 

 •   za
 •   pre
 •   o
 •   na
 
 

Please answer the following questions:

(101)   Slovenská gramatika sa líši ________ anglickej.

 

 •   z
 •   pre
 •   od
 •   oproti
 

(102)   Každý človek sa musí starať ________ zdravie.

 

 •   o
 •   pre
 •   na
 •   okolo
 

(103)   Ideme spolu? - Neviem, ty ________ (akým smerom) ideš?

 

 •   kam
 •   kde
 •   ako
 •   kade
 

(104)   Každý nech hovorí sám ________ seba.

 

 •   do
 •   za
 •   od
 •   na
 

(105)   ________ viac študujem slovenský jazyk, ________ viac rozumiem.

 

 •   Ako - tak
 •   Čím - tým
 •   Keď - tým
 •   Kedy - tak
 

(106)   Načo ideš do Tesca? - Idem do Tesca, ________.

 

 •   pre kúpiť mlieko
 •   aby ja kúpiť mlieko
 •   že kúpim mlieko
 •   aby som kúpil mlieko
 

(107)   Bola si v Mexiku? - Nie, ________ som nebola, ale ________ som bola v Peru.

 

 •   už- ešte
 •   už - už
 •   ešte- už
 •   stále - stále
 

(108)   Každý človek túži ________ šťastí.

 

 •   po
 •   za
 •   pre
 •   na
 

(109)   Nehrajte hazardné hry, lebo ľahko môžete prísť ________ všetky peniaze.

 

 •   za
 •   o
 •   pre
 •   po
 

(110)   Čo si myslíš o Ivanovi? - Považujem ho ________ dobrého manažéra.

 

 •   za
 •   pre
 •   ako
 •   na
 

(111)   Petra sa podobá ________ svojho otca.

 

 •   pre
 •   k
 •   na
 •   od
 

(112)   Stalo sa to ________ priebehu dnešného dňa.

 

 •   počas
 •   cez
 •   v
 •   na
 

(113)   Tá mladá žena má veľmi ________ ________.

 

 •   peknú tvár
 •   pekná tvár
 •   pekný tvár
 •   pekne tvár
 

(114)   Videl som ho ________ fotografiách.

 

 •   v
 •   vo
 •   do
 •   na
 

(115)   Veríš ________?

 

 •   ja
 •   ma
 •   mi
 •   mňa
 

(116)   Keď nejde ________ život, nejde ________ nič.

 

 •   pre-pre
 •   na-na
 •   za-za
 •   o-o
 

(117)   ________ som sľúbil, že prídem, ale zmenil sa mi dnešný program.

 

 •   Síce
 •   Keď
 •   Aj keď
 •   Napriek
 

(118)   Je možné ísť do Afriky autom? - Myslím, že ________, ale cesta by trvala príliš dlho.

 

 •   ide
 •   možné
 •   sa dá
 •   dá
 

(119)   ________ dovolené fajčiť v kanceláriách.

 

 •   Nemožné
 •   Nie
 •   Nemalo by
 •   Nemalo by byť
 

(120)   Aké bude zajtra počasie? - ________.

 

 •   Malo by byť pekne
 •   Mal by byť pekné
 •   Malo pekne
 •   Mala by byť pekne
 

(121)   Zlodej ušiel ________ políciou.

 

 •   od
 •   nad
 •   po
 •   pred
 

(122)   V kartách som ________ všetky peniaze, a tak som prišiel ________ celý svoj majetok.

 

 •   prehral - na
 •   vyhral - o
 •   prehral - za
 •   prehral- o
 

(123)   Stretneme sa v ________ bare ako minule.

 

 •   tom istom
 •   istom
 •   ten istý
 •   taký istý
 

(124)   Všetky McDonaldy sú rovnaké. Všade vyzerajú ________ ako v Bratislave.

 

 •   taký istý
 •   ten istý
 •   isté
 •   tak isto
 

(125)   ________ po ulici, čítal knihu.

 

 •   Ide
 •   ísť
 •   Idúc
 •   išli
 

(126)   Prepáč nechcel som ti ublížiť . Nehnevaj sa ________ ________.

 

 •   na mňa
 •   pre mňa
 •   o mne
 •   zo mňa
 

(127)   Je možné robiť palacinky bez vajíčok? - Myslím, že ________.

 

 •   ide
 •   dá
 •   sa to dá
 •   to dá
 

(128)   Koľko ________ je v tvojom dome?

 

 •   izby
 •   izieb
 •   izbu
 •   izba
 

(129)   Prechádzal som sa ________ novom parku a ________ vybehol spoza stromu veľký pes a začal na mňa štekať.

 

 •   vtom - vtom
 •   vtom - v tom
 •   v ten - ten
 •   v tom - vtom
 

(130)   Na zastávke ________ mnoho ľudí. Mnohí ________ aj dve hodiny, kým prišiel autobus.

 

 •   čakali - čakali
 •   čakalo- čakalo
 •   čakalo- čakali
 •   čakali - čakalo
 

(131)   V našej triede je ________ stoličiek, ________ je študentov.

 

 •   toľko - koľko
 •   koľko - koľko
 •   toľko- toľko
 •   koľko - toľko
 

(132)   Na čo šetrí Eva peniaze? - Eva šetrí peniaze, ________

 

 •   že bude ísť do USA
 •   aby ísť do USA
 •   aby mohla ísť do
 •   že by ísť do USA
 

(133)   O pár dní budú Vianoce. Hneď po ________ budem mať skúšku.

 

 •   Vianoce
 •   Vianoc
 •   Vianociach
 •   Vianociam
 

(134)   Na tejto strane chodby je päť izieb. Vo všetkých ________ je nový nábytok.

 

 •   piatich izbách
 •   päti izbách
 •   päť izieb
 •   piatim izbám
 

(135)   Táto ulica nie je veľmi široká. - Máte pravdu. Počul som, že na jar ju budú ________.

 

 •   šíriť
 •   širšiť
 •   rozširovať
 •   rozšíriť
 

(136)   Chlapci, budete chodiť do školy ________.

 

 •   samy
 •   samí
 •   sami
 •   samý
 

(137)   Boli časy, keď majster skrýval pred celým ________ okolím tajomstvá svojho remesla. Povedal ich len ________ deťom.

 

 •   svojím - svojím
 •   svojim- svojim
 •   svojim- svojím
 •   svojím - svojim
 

(138)   Šesťdesiatky sa dožil v dobrom ________.

 

 •   zdravý
 •   zdraví
 •   zdráví
 •   zdrávý
 

(139)   Po ________ sme sa vybrali s priateľmi na prechádzku.

 

 •   večere
 •   večery
 •   večeri
 •   večeru
 

(140)   Peter dobehol do cieľa ________ . ________ bežci nedobehli do cieľa.

 

 •   siedmy- siedmy
 •   siedmi- siedmi
 •   siedmy- siedmi
 •   siedmi- siedmy
 

(141)   Riaditeľ ________ diplomy najlepším študentom.

 

 •   predal
 •   odovzdal
 •   vynadal
 •   vydal
 

(142)   Moje slová nikto nebral ________ úvahy.

 

 •   na
 •   do
 •   v
 •   vedľa
 

(143)   Autobus stál pod mostom. Keď vyšiel ________ mosta, prudko zabrzdil.

 

 •   spod
 •   pod
 •   za
 •   nad
 

(144)   ________ ideš? - Idem cez park.

 

 •   Kde
 •   Kam
 •   Odkiaľ
 •   Kadiaľ
 

(145)   Moje konto v banke sa ________, lebo som minul veľa peňazí.

 

 •   stenšilo
 •   stenšovalo
 •   stenčilo
 •   tenší
 

(146)   Chorý stonal ________ bolesti.

 

 •   od
 •   pre
 •   z
 •   vďaka
 

(147)   Prepáčte, že meškám, ale skôr som to ________.

 

 •   zmeškala
 •   stihla
 •   neprišla
 •   nestihla
 

(148)   Bol to veľmi nepríjemný incident. Prosím ťa, ________ mi ho.Nechcem už na to myslieť

 

 •   pripomeň
 •   nespomeň
 •   nepripomínaj
 •   spomínaj
 

(149)   Kedy pôjdeš do USA? - ________ keď budem mať dosť penazí.

 

 •   Už
 •   Ešte
 •   Až
 •   Ak
 

(150)   Dokedy budeš pracovať na Slovensku? - ________ to bude nevyhnutné.

 

 •   Doteraz
 •   Dovtedy
 •   Pokiaľ
 •   aspoň
 
 

Contact form

Your test total was .

Please enter your contact details:
public course   company course    PROFESIA DAYS